FUNDACJA KRYSTYNY JANDY NA RZECZ KULTURY

29 kwietnia 2007

KRYSTYNA JANDA

agencjakj@gmail.com

 

ul. Marszałkowska 56
00-545 Warszawa
NIP 526-278-95-40
KRS 0000210799
REGON 015 76 38 41
Biuro fundacji
tel. 22 621 61 41
fax. 22 892 04 57
Nr konta: 92 1020 1156 0000 7502 0052 3761

Głównym celem statutowym fundacji jest upowszechnianie kultury i prowadzenie teatrów.


TEATR POLONIA
ul.Marszałkowska 56
00-545 Warszawa
tel.: 0 22 621 61 41
kasy: 0 22 622 21 32
info@teatrpolonia.pl
www.teatrpolonia.pl

www.twitter.com/FundacjaKJ

REPERTUAR TEATRU POLONIA
O TEATRZE
BILETY
SPEKTAKLE
WIRTUALNY SPECER PO TEATRZE POLONIA

Sprzedażą wszystkich spektakli TEATRU POLONIA I OCH-TEATRU zajmuje się pani Iwona Gradkowska IMPRESARIAT

OCH-TEATR
ul. Grójecka 65
02-094 Warszawa
tel 0 22 589 52 00
kasy: 0 22 589 52 01
info@ochteatr.com.pl

www.och-teatr.com.pl

www.twitter.com/FundacjaKJ

REPERTUAR OCH-TEATRU
O TEATRZE
BILETY
SPEKTAKLE
WIRTUALNY SPECER PO OCH-TEATRZE

 


Sprzedażą wszystkich spektakli TEATRU POLONIA I OCH-TEATRU zajmuje się IMPRESARIAT